Dagsorden til generalforsamlingen den 22. maj 2017

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Klubturnering
 5. Indkomne forslag
  Her fremsætter bestyrelsen 2 forslag.
  Det første vedrører kontingentændring for børn og juniorer.
  Det andet vedrører kontingentændring for bestyrelsesmedlemmer.
 1. Kontingentfastsættelse
 2. Scoringspræmier
 3. Valg til bestyrelse

— 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter. Daniel Falhof Aastrup, Kim Hansen og Steffen Cordes er på valg

 1. Valg til andre tillidshverv

— Revisor og revisorsuppleant

— 3 medlemmer til turneringskomite

 1. Eventuelt