Invitation til Flø Turneringen 2017

SK1968 indbyder til den traditionelle Flø-turnering i hurtigskak efteråret 2017. Alle skakspillere er velkomne.

Datoerne er:

2/10

9/10

23/10

6/11

13/11

27/11

11/12

Spilletidspunkt: kl. 19.00

Spilleform: to partier mod samme modstander hver aften. Et parti med sort, et med hvid.

Betænkningstid: 45 min pr. spiller til hele partiet. Juniorer kan spille med 30 minutter til hele partiet for begge parter, hvis de ønsker det.

Indskud: gratis for medlemmer, øvrige 50,- kr. der skal betales ved første rundes start.

Præmier: Garanteret 1. præmie 500,- kr. 2. præmie 300,- kr. Derudover vil der være ratingpræmier afhængig af deltagerantallet og ratingsammensætning. Der tilstræbes præmier til hver 4. deltager. De endelige præmier offentliggøres ved 3. rundes start.

Spillested: I klubbens lokaler i Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C.

Tilmelding: helst via DSUs side, klik her, eller via mail til danielfaa@hotmail.com senest den 1. oktober. Turneringsleder for turneringen er John Mortensen, så afbud til en runde skal meddeles ham via mail til jmortensen@stofanet.dk, eller via SMS til 24 84 54 98, samt naturligvis til modstanderen.

Yderligere oplysninger: Daniel Falhof Aastrup, tlf 23963471, email danielfaa@hotmail.com