Fløturneringen 2018

SK1968 indbyder til den traditionelle Flø-turnering i hurtigskak efteråret 2018. Alle skakspillere er velkomne.

De første to datoer er:

10/9

17/9

Datoerne til de sidste 5 runder vil blive offentliggjort hurtigst muligt, men kommer alle til at ligge på mandage i oktober/november/december

Spilletidspunkt: kl. 19.00

Spilleform: to partier mod samme modstander hver aften. Et parti med sort, et med hvid.

Betænkningstid: 45 min pr. spiller til hele partiet. Juniorer kan spille med 30 minutter til hele partiet for begge parter, hvis de ønsker det.

Indskud: gratis for medlemmer, øvrige 50,- kr. der skal betales ved første rundes start.

Præmier: Garanteret 1. præmie 500,- kr. 2. præmie 300,- kr. Derudover vil der være ratingpræmier afhængig af deltagerantallet og ratingsammensætning. Der tilstræbes præmier til hver 4. deltager. De endelige præmier offentliggøres ved 3. rundes start.

Spillested: I klubbens lokaler i Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C.

Tilmelding: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25292, eller via mail til tl@test.sk1968.dk senest den 9. september. Turneringsleder for turneringen er Lasse Herskind, så afbud til en runde skal meddeles ham via mail til tl@sk1968, eller via SMS til 40 46 69 31, samt naturligvis til modstanderen.