Dagsorden til generalforsamling 2016

Hej

Den 30. maj er der generalforsamling i klubben, og vi vil opfordre alle, der kan, til at deltage. Ud over de vedtægtsbestemte punkter, vil der i år være en præsentation og introduktion til brug af den nye hjemmeside.
Du vil kunne høre lidt om året der er gået fra både formanden og kasserer.
Der vil desuden blive uddelt præmier fra klubturneringen, samt scoringspræmier for hele året.
Nedenfor følger dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning,

3. Kassererens beretning

4. Kontingentfastsættelse – bestyrelsen foreslår uændret.

5. Klubturnering

6. Introduktion til brug af den nye hjemmesiden, ved Steffen Cordes

7. Indkomne forslag
7a. Ændring af kontingenttyper ved Kim Hansen.
Bestyrelsen foreslår at udfase C-medlemskabet, og i stedet opfordre folk som vil støtte klubben at have et Passiv-medlemskab.
Bestyrelsen foreslår at afskaffet B-medlemskab for børn og juniorer og i stedet have ét B-medlemskab til 200 kr pr halvår
Bestyrelsen foreslår at oprette et Studenter-medlemskab til 400 kr pr halvår. De penge vi får fra AUS er øremærket til at støtte de studerende, hvorfor de bør bruges dertil. 

7b. Turneringslederposten bliver mere koordinerende ved Jacob Bjørnskov.
Bestyrelsen foreslår, at turneringslederen i bestyrelsen får ansvaret for at finde turneringsledere til sæsonens turneringer. Det vil gøre posten lettere at besætte, og give flere medlemmer mulighed for at forsøge sig som turneringsleder.
Turneringslederen vil samtidig få ansvar for at sikre, at der er en til at åbne skabet på hver spilleaften.

8. Scoringspræmier

9. Valg til bestyrelse
3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

10. Valg til andre tillidshverv,
Revisor og revisorsuppleant,
3 medlemmer til turneringskomite

11. Eventuelt.
11a. Reklame for kamplederuddannelsen
11b. Hvem har nøgle?
11c. Er der interesse for ”Klubhæftet” i klubben
11d. Hvem kan være frivillige til Danmark Største Fredagsbar og Idrætsdag den 9.-10 september

Jeg håber vi ses!

Mvh formanden

Skriv et svar