Dagsorden til generalforsamling i SK68 den 24. august 2020 kl. 19

Dagsorden til generalforsamling i SK68, mandag den 24. august 2020 kl. 19

Afholdes i klubbens lokaler i Studenternes Hus

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Klubturnering

5. Indkomne forslag

6. Kontingentfastsættelse

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

7. Scoringspræmier

8. Valg til bestyrelse

På valg:

– Poul Rewitz

– Andreas Kastberg

– Lasse Lukas Platz Herskind (ønsker ikke genvalg)

– Alexander Frost Nielsen (ønsker at udtræde før tid)

– Valg af 2 suppleanter

9. Valg til andre tillidshverv

Revisor og revisorsuppleant
– 3 medlemmer til turneringskomite

10. Eventuelt