Dagsorden til generalforsamling i SK68 den 28. maj 2018 kl. 19

Dagsorden til generalforsamling i SK68 den 28. maj 2018 kl. 19

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Klubturnering

5. Jubilæum

6. Indkomne forslag

7. Kontingentfastsættelse

8. Scoringspræmier

9. Valg til bestyrelse

  • På valg:
  • Poul Rewitz
  • Andreas Kastberg
  • Thomas Vestergård (ønsker ikke genvalg)
  • Valg af 2 suppleanter

10. Valg til andre tillidshverv

  • Revisor og revisorsuppleant
  • 3 medlemmer til turneringskomite

11. Eventuelt