Den ny bestyrelse

Generalforsamlingen er afviklet i god ro og orden.

Der var 13 medlemmer der mødte op til årets vigtigste aften. Plus, naturligvis, bestyrelsen på 7.

Der var ingen problemer i valgafdelingen i år. Thomas Vestergård ønskede at udtræde af bestyrelsen. Resten af bestyrelsen var enten ikke på valg i år, eller ønskede at fortsætte. Der skulle således kun findes et enkelt nyt bestyrelsesmedlem. Lasse Herskind meldte sig hurtigt klar og blev omgående valgt.

Den ny bestyrelse ser sådan ud:

Formand: Poul Rewitz
Næstformand: Daniel Aastrup
Kasserer: Kim Hansen
Sekretær: Andreas Kastberg
Webmaster: Steffen Cordes
Holdskak: Emil Thøgersen
Turneringsleder: Lasse Herskind

Velkommen til Lasse – og tak til de fremmødte.