Indkaldelse til generalforsamling d. 28 maj 2018.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SK1968, som afholdelse den 28 maj 2018 kl. 19.00 i Studenternes Hus.

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Altså senest den 18. maj.

Dagsorden med eventuelle forslag offentliggøres på www.sk1968.dk senest en uge før den 28. maj.

Pbv. Poul Rewitz