Klubbens historie

Fra venstre mod højre er klubbens stiftere
– Poul Erik Nørgaard Olesen,
– Benny Brich,
– Ebbe Pagh Schultz,
– Anders Juhl Berggreen,
– Erling Jørgensen,
– Peter Wang,
– Poul Erik Flarup Kristensen (æresmedlem),
– Leif Novrup,
– Frans Kappel Øvre.

Lidt om SK1968´s tilblivelse:

Skakklubben af 1968 blev stiftet i efteråret 1968 af 10 udbrydere fra Nordre Skakklub. Det lyder dramatisk, men sandheden er dog mere fredsommelig. 1968 giver jo associationer til ungdomsoprør og rebelske studerende, og lidt er der da om sagen. Nordre var på det tidspunkt byens helt dominerende skakklub. Dengang måtte en klub kun have et hold i hver række, og det havde Nordre. Med det resultat at, de ofte vandt rækkerne uden at kunne rykke op! De unge studerende, der kom til byen søgte til klubben, men havde ofte svært ved at komme til at spille på de hold og i de rækker deres styrke berettigede til. Den ideelle løsning for de unge var at starte deres egen klub – og det gjorde de så. Det kunne Nordre også se fornuften i så i starten spillede SK1968 samtidigt med moderklubben i den modsatte ende af Stakladen – med brikker lånt af Nordre!

Beretningerne fra nogle af de stiftende medlemmer om tilblivelsen og den særlige ånd der fra starten prægede SK1968, kan man læse i klubbens fornemme 25-års jubilæumsbog.

Kendetegnende for SK1968 var og er et klart ungdommeligt præg, med stor optagethed af spillet, men en ikke overdreven ambitiøs indstilling til point og resultater. Det sociale element i skakspillet er kernepunktet i klublivet i SK1968.