Medlemsliste Admin

Bruger data:Slet eller tilføj rolle:

Vejledninger

Bruger data:

Vis tidligere medlemmer Systemet kan gendanne medlemmer der har været oprettet tidligere.

Nyt medlem i øverste select box, opretter nye medlemmer.

Rediger et medlem ved at vælge medlemmet i øverste select box.

Fornavn, Efternavn, Adresse, By, Postnr, Tlf. og E-mail skal udfyldes, da de skal bruges til at oprette Medlems listen.

Billede url bruges på Bestyrelse og Kontaktpersoner siden, upload et passende billede.

Fødselsdato og Medlems type bruges ikke pt.

Klub rolle "None" kommer ikke på Medlemslisten, alle andre kommer på, Bestyrelses roller kommer på siden Bestyrelse og Kontaktpersoner som Bestyrelse, special roller kommer på som Kontaktpersoner, det er alle undtagen "None", "Eks. Medlem", "Medlem" og Bestyrelses roller

Beskrivelse Er beregnet til ekstra tekst på Bestyrelse og Kontaktpersoner siden.

Opret Opretter nyt medlem.

Opdater Opdaterer medlems data.

Slet medlem Sætter medlem til "None" og kan gendannes senere.

Slet eller tilføj rolle

Slet eller tilføj rolle element bruges til at oprette/slette toller i forbindelse med "Kontaktpersoner".

Rollerne "None", "Medlem", "Formand", "Næstformand", "Kasserer", "Sekretær", "Holdskak", "Turneringsleder", "Webmaster" og "Eks. Medlem" er låst og kan ikke slettes. Roller der er i brug kan heller ikke slettes