Referat fra jubilæumsmødet d. 11/9 2017

Kort beslutningsreferat fra jubilæumsmødet d. 11/9 2017.

Her er hvad vi besluttede os for, der skal arbejdes videre med i forbindelse med SK68 50 års jubilæumsår:

1. Festdag:
Afholdes lørdag d. 27 oktober 2018. For alle tidligere og nuværende medlemmer. Fra først på eftermiddagen lyn (eventuelt forskellige former for skak) i klubbens lokaler. Derefter festmiddag. Ved 9-10 tiden forsættes der for dem der har lyst i baren eller eventuelt i et sidelokale til baren.

2. Turnering:
Sidste weekend i efterårsferien eller vinterferien 2018, afholder klubben en åben jubilæumsturnering efter svenskermodellen, dvs. de første runder som hurtigskak og ellers med lang betænkningstid.

3. Kåring af det bedste parti spillet af en SK68’er.

4. Bestyrelsen står for at finde og informere tidligere medlemmer.

Der er noget tid til, så der kan nå at ske ændringer, men det var vigtigt at være tidligt ude, hvis vi havde besluttet noget, som vi skulle have søgt tilskud til.

Der blev i øvrigt nedsat nogle arbejdsgrupper i forbindelse med de forskellige tiltag, for at sikre at vores ambitionsniveau er realistisk. Det vender jeg tilbage med, når arbejdsgrupperne er endelig på plads eller senest, når de skal til at holde møder.

Poul Rewitz