Rokade i og tilgang til bestyrelsen

 

I hele sidste sæson har vi været underbemandet i SK68’s bestyrelse. På generalforsamlingen lykkedes det imidlertid at få en fuldtallig bestyrelse igen, da Emil Tøgersen valgte at stille op samtidig med at de resterende valgte at fortsætte. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig så. Der blev nogle få omrokeringer på posterne: Steffen ønskede ikke at fortsætte som formand og Thomas ønskede at fratræde posten som webmaster, da han har fået sit gamle job som redaktør ved DSU’s hjemmeside tilbage. Derfor overtog undertegnede formandsposten, Thomas næstformandsposten og Steffen webmasterposten.

Den nye bestyrelse ser nu således ud:

Webmaster: Steffen Cordes
Holdskak: Emil Thøgersen
Sekretær: Andreas Kastberg
Turneringsleder: Daniel Falhof Aastrup
Næstformand: Thomas Vestergård
Kasserer og rating: Kim Hansen
Formand: Poul Rewitz

I praksis vil omrokeringerne i bestyrelsen nok ikke komme til at betyde nævneværdige forandringer for klubben og dens medlemmer.

En ting vil der dog komme til at ske, nemlig at planlægningen af klubbens 50 årsjubilæum i 2018 vil gå i gang. Lige nu er vi i idéfasen, og der er allerede kommet flere forslag: Kåring af det bedste parti spillet af en SK68’er, festbuffet for klubbens nuværende og tidligere medlemmer, turnering med åben gruppe og en delvis åben IM-gruppe. Men der er plads til flere ideer, inden vi beslutter os til hvilke jubilæumsaktiviter der skal afholdes. I den forbindelse vil jeg snarest lave et lille oplæg på SK68’s facebookgruppe, hvor alle SK68’ere kan komme med forslag til, hvad der skal ske, og hvor forslagene kan blive debatteret. På den måde kan bestyrelsen se hvilke forslag der er opbakning til inden vi beslutter os endeligt.

af Poul Rewitz