SK1968 holder åbent så meget som muligt

Coruna restriktionerSom det nok er de fleste bekendt, så er der kommet nye og strengere retningslinjer i forbindelse med Corona. Der skal nu bruges mundbind indendørs, hvor der er offentligt adgang og der er indført et forsamlingsforbud på over 10 personer. Det betyder at SK1968 ikke kan holde helt åbent i november måned, men det meste kan gennemføres, under strenge retningslinjer og krav.

Mundbind:
Der er offentligt adgang i Studenternes Hus, derfor skal man bruge mundbind så snart man går ind i bygningen. Husk derfor selv at medbringe mundbind. DSU henstiller til at man også bruger mundbind i klublokalerne. Når man sidder ved brættet er der ikke krav om mundbind. Undtaget for mundbindskravet er personer der af helbredsmæssige årsager f.eks. astma, vil have gener ved at bruge det.

Max 10 personer i et lokale:
Forsamlingsforbuddet gør at vi højst kan være 10 i et lokale. Dette SKAL vi absolut overholde, da overtrædelse kan medføre bødestraf. Der er adgang forbudt for tilskuere i alle lokaler. Man må ikke skifte eller kigge ind i andre spillelokaler i løbet af aftenen, heller ikke selvom der ikke længere er 10 tilstede.

Andre retningslinjer fra DSU:
”Det er desuden af afgørende vigtighed at der er fuldt fokus på hygiejnerådene, omkring håndvask, afspritning af hænder og kontaktflader i lokalerne man anvender, host i ærmet, ordentlig og grundig udluftning osv.”

Hele DSUs opslag kan læses på: https://nyheder.skak.dk/2020/10/28/dsus-anbefalinger-vedroerende-covid-19/

Mandag den 2. november er der følgende aktiviteter i klubben

Klubturnering:
Vi spiller i to lokaler (PH og MZ). Der bliver lavet et opslag på dørene til spillelokalerne om hvem der spiller i hvilket rum. Der vil være to turneringsledere, en i hvert af de to lokaler. Det betyder at vi kun kan afvikle 4 partier i hvert lokale. Det er altså kun 16, der kan komme til at spille klubturnering på mandag, og der er 22 med i klubturneringen. Derfor opfordres dem der har planer om at melde afbud til næste runde, til at gøre det så hurtigt som muligt til turneringslederen. Hvis det ikke er nok, så finder turneringslederen nogle der mere eller mindre frivilligt kommer til at spille deres parti en aften, hvor der afvikles udsatte partier. Turneringslederen sender mail ud om dette til deltagerene i klubturnering.

Træning for medlemmer under 21:
Lars og Pelle afholder træning for medlemmer under 21 år i lokale M1, fra klokken 18 til 19. Her er restriktionerne lidt anderledes: Der må være op til 50 unge i lokalet, og forældre er velkommen i lokalet, dog kun kortvarigt. Der er ikke adgang for tilskuere.

Efter træningen bliver bordene rengjort og der bliver luftet ud.

Begrænset mulighed for hygge/lynskak:
I lokale M1 vil der fra klokken 19.30 til klokken 22 være begrænset mulighed for hygge/lynskak. I perioden hvor der er åbent for hygge/lynskak må der i alt kun være 10 forskellige personer i lokalet. Når der ikke er adgang til flere, vil dette blive oplyst med en seddel på døren til lokalet. Så lad være med at gå ind, hvis der står at der ikke er adgang for flere. Man kan altså risikere at gå forgæves. (Vi prøver at finde en som man kan ringe til inden man tager afsted. Hvis det lykkedes kommer det til at stå her.)

Mvh.

Formand 1968
Poul Rewitz